Datenschutzerklärung

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Firma Budowlano-Produkcyjna Wójcik Rafał Wójcik, 34-654 Męcina769, NIP:7371769342,REGON:120767183

 

Jakie i skąd mamy dane osobowe:

Firma Budowlano - Produkcyjna Wójcik Rafał Wójcik przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zapytaniem ofertowym.

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane przetwarzane są w celu:

1. Zawarcia i realizacji usług wynikających z umowy o świadczenie usług budowlanych (art. 6 ust.1 lit. b RODO -  przetwarzanie w celu wykonania umowy).

2. Wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO-przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego).

3. Realizowanie próśb klienta –sporządzanie ofert  sprzedaży (art.6 ust.1 lit. b RODO).

 

Przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1. Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat ,zgodnie z wymogami przepisów prawa.

2. Dane zawarte na ofertach sprzedaży przechowywane są przez okres 2 miesięcy, następnie usuwane.

 

Prawa i obowiązki:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych ,ich sprostowania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także przeniesienia danych.

Czy musicie Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawieniu propozycji zawarcia umowy o świadczeniu usług budowlanych.

Informacje dodatkowe:

Dane przekazywane przez Klientów Firmy Budowlano - Produkcyjnej Wójcik Rafał Wójcik nie będą przekazywane ani sprzedawane innym firmom ani osobom trzecim.

W celu ochrony danych osobowych zostały wprowadzone zabezpieczenia systemów informatycznych.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Gerne beantworten wir alle, zerstreuen Zweifel und beraten. Rufen Sie an, schreiben Sie uns oder schreiben Sie:

Kontaktformular